Nieuws & wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden

  • In het kwaliteitsregister tandartsen staan alle tandartsen vermeld die voldoen aan de eisen waaraan moet worden voldaan om ingeschreven te worden als kwaliteitserkende tandarts.
    Ook wij staan in dit register vermeld.

    Er wordt in dit register ondermeer bijgehouden of een tandarts mee doet aan deskundigheidsbevorderende nascholingsactiviteiten. Daarnaast wordt er van de tandarts een inschrijven vereist in het register van tandartsen. Slechts wanneer een tandarts ingeschreven is in dit BIG-register, dan mag deze de titel tandarts voeren.

  • De praktijk beschikt over een AED. Alle medewerkers zijn in het bezit van een AED gerelateerd EHBO-diploma.

  • De website Alles over het gebit.nl voorziet u van actuele informatie.

Nieuws vanuit de praktijk

Erick Maassen is gestopt als Klinisch Protheticus

Erick Maassen heeft zijn relatie van ons stopgezet. Erick is een nieuwe uitdaging aangegaan. Daarmee komt een einde aan langdurige prettige samenwerking in onze praktijk als Klinisch Protheticus. 

Rik van Dijk, vestigings directeur van Excent Hellevoetsluis, heeft de taken van Erick overgenomen. Wij zijn blij dat Rik de continuïteit van het vervaardigen van protheses en KLIK gebitten op, m.n. door mij geplaatste implanten, waarborgt. 

Geplaatst op 23-08-2018.

Wij voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester, gevestigd aan Acacialaan 22, 3181 BA ROZENBURG Rt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.tandarts.tv. Acacialaan 22, 3181 BA ROZENBURG Rt; Tel: 0181-215458

S.B. de Vries, tandarts is de Functionaris Gegevensbescherming van Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester. Hij is te bereiken via info@tandarts.tv.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Zorgverzekeringsgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- burgerservicenummer (BSN)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tandarts.tv.  dan verwijderen wij deze informatie voor zover dat niet in het nadeel is van betreffende persoon en onze dienstverlening.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U veilig en met de minst mogelijke risico’s te behandelen

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of inspecteur Gezondheid.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester) tussen zit. Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Virusscanners, phisingmail beschermer, zorgmail encrypte beveiliging.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen die voor onze zorg geldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tandarts.tv.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende site:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Tandartsenmaatschap De Vries-Knoester neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tandarts.tv.

Geplaatst op 19-03-2018.

uwnota.nl wordt Infomedics

Vanaf 1 februari krijgt u uw nota niet meer van uwnota.nl, maar van Infomedics. Er veranders niets aan de betalingsvoorwaarde. Alleen de naam wordt anders. Infomedics is telefonisch bereikbaar op 0900-404 94 04 ( € 0,35 per gesprek)

Geplaatst op 27-11-2016.

105 jaar en toch nog een nieuwe prothese

Mw. was 105 jaar oud en voor haar heb ik nog een nieuwe prothese gemaakt. Daarvoor ben ik aan huis geweest. Niet eenvoudig, maar er is toch een mooie prothese geplaatst. Echt leuk om te doen. Dus als het moet, kom ik bij u thuis voor een nieuwe prothese

Geplaatst op 05-07-2016.

Uitnodiging in Spaanse Clinic met Avinent implantaten.

Afgelopen week ben ik door Dr Jesus Lopes Vilagran uitgenodigd om in de zomervakantie mee te lopen in zijn kliniek. Hij is verbonden aan een Ziekenhuis in Barcelona waar ze hele rehabilitaties doen en recontructies uitvoeren van het menselijke lichaam. Naast  het gebruik van implantaten maken ze digitale schedels, kaken, ogen, knieën wanneer iemand dat nodig heeft. Dit alles uiteraard door de voorschrijdende digitale ontwikkelingen. Ik kijk er al naar uit.

Geplaatst op 23-04-2016.