Tarieven

» Klik hier voor de Uniforme Tandartstarieven 2016.

Uitleg over prestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ook voor dit jaar de tarieven vastgesteld. In 2012 kon elke tandarts dat nog zelf bepalen, maar in 2013 was dat al weer voorbij. Dit jaar zijn alle tarieven dus bij elke tandarts gelijk.

Toch verdient het aanbeveling om op te letten wat er gedeclareerd wordt. U kunt zomaar tegen ongewenste kosten aanlopen als uw tandarts van mening is deze regelgeving iets creatiever te mogen hanteren.

Een medische anamnese mag bijvoorbeeld alleen in rekening gehouden worden na het afnemen van de standaard anamnese. Dus als er bijzonderheden zijn waar de tandarts rekening mee moet houden bij zijn behandeling. Dus het mag niet standaard in rekening gebracht worden.

Ook de kosten van een tandtechnisch laboratorium kunnen anders zijn. Wij hanteren zeer scherpe prijzen en kopen de tandtechniek scherp in. Deze scherpe prijzen worden 1 op 1 aan u doorberekend en wij berekenen geen opslag, iets wat ook niet mag. U kunt bij ons altijd het afschrift van de nota van het laboratorium inzien. U heeft het voordeel ervan.