Wie zijn wij?

De praktijk is in 1985 opgezet en was van 1985 tot 2000 gevestigd aan de Rembrandtsingel. Sinds 2000 is de Praktijk voor Implantologie Rozenburg gehuisvest aan de Acacialaan 22. Het team bestaat uit de volgende leden.

Bouke de Vries, tandarts-implantoloog

 • Afgestudeerd in 1984 aan de Rijksuniversiteit van Utrecht (RUU).

 • Behaalde in 2002 de graad van Tandarts met Specifieke Vaardigheid voor Chirurgie en Prothetiek ten aanzien van de implantologie.

 • Verkreeg in 2004 de titel van Implantoloog.

 • Voldeed in 2010 aan de eisen voor de herregistratie voor erkende implantologen.

 • Is lid van de volgende vakgerelateerde verenigingen:

  • Nederlandse Verenging van Orale Implantologie (NVOI)
  • Nederlandse Vereniging van Parodontologie (NVVP)
  • Nederlandse Vereniging van Biologische Tandartsen (NVBT)
  • Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
  • Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)
  • Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering de Tandheelkunde (KNMT)
  • International Team for Implantology (ITI)
  • Het Ivoren Kruis
 • Heeft een klachtenregeling bij de KNMT.

 • Is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en is BIG geregistreerd onder nummer: 09024721102.

 • Naast zijn werk heeft hij diverse bestuursfuncties (gehad):

  • Van 1986-1994 scribaat kerkenraad
  • Van 1994-1999 en 2001-2004 voorzitter Christelijk Basisonderwijs
  • Van 1996-2004 oprichtingsbestuurder van VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) de Kring op Voorne-Putten en Rozenburg
  • Van 2004-2013 voorzitter en oprichter van St. Muziektheater De Ontmoeting.
  • Is van 2014-heden voorzitter van het Chr. Gemengd Koor Canticum Novum.
  • Is in 2015 Koninklijk onderscheiden.

Mariëtte de Vries-Knoester, gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog

 • In 1984 afgestudeerd als Orthopedagoog.

 • In 1988 afgestudeerd als Klinisch en Ontwikkelingspsycholoog.

 • In 1999 geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog.

 • In 2007 geregistreerd als Kinder- en jeugdpsycholoog NIP.

 • Is werkzaam in het Speciaal Basis Onderwijs in Spijkenisse (de Branding).

 • Is werkzaam in het Speciaal Basis Onderwijs in Middelharnis.

 • Had tot 2016 zitting in de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) voor het Voortgezet Onderwijs.

 • Was van 2003-2011 secretaris van het Curatorium van het Marnix Gymnasium te Rotterdam.

 • Was van 1995-2005 secretaris van de Interkerkelijke Vluchtelingen Opvang Rozenburg (IVOR) en vanaf 2005 tot heden voorzitter van IVOR.

 • Is v.a. 2008 lid van de Activiteitencommissie in het Muziektheater.

 • Is in 2015 Koninklijk onderscheiden.

 • Haar specifieke deskundigheid als Gezondheidszorgpsycholoog komt goed van pas bij het behandelen van angstige patiënten en bij patiënten die extreem tandenknarsen.

Benno Nijland, tandarts

 • Afgestudeerd: 1976 UVA Amsterdam.

 • Specifieke vaardigheden: orthodontie.

 • Gecertificeerd door de NVTS voor het vervaardigen van MRA’s (snurkbeugels).

 • Is lid van de volgende vakgerelateerde verenigingen:

  • Nederlandse Verenging van Orthodontische Studies (NVOS)
  • Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVE)
  • Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT)
  • Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)
  • Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT)
  • Koninklijke Nederlandse Vereniging ter bevordering de Tandheelkunde (KNMT)
 • Heeft een klachtenregeling bij de NMT.

 • Is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en is BIG geregistreerd onder nummer: 089023043502.

 • Naast zijn werk in zijn eigen praktijk in Den Haag heeft hij diverse functies(gehad):

  • jeugdtrainer bij badmintonvereniging DKC te Den Haag
  • vice-voorzitter Culturele Vereniging NINES
  • vice-voorzitter Ver. van Eigenaren Mozartlaan te Den Haag
  • lid van de Activiteitencommissie van badmontonvereniging De Vijfsluizen te Vlaardingen

Erick Maassen, Klinisch Prothese Technicus

 • Afgestudeerd in 1995 aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek.

 • In 1999 gespecialiseerd in de Vakgroep Prothese.

 • In 2007 behaalde hij de titel van Klinisch prothese Technicus (KPT-er).

 • Was in 2006 en 2007 verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.

 • Is sinds 2002 werkzaam bij Excent Tandtechniek te Hellevoetsluis.

 • Sinds 2007 werkzaam als Klinisch prothese Technicus op Rozenburg voor het vervaardigen van protheses in het algemeen. Daarnaast als deskundige KPT-er werkzaam voor het vervaardigen van protheses op implantaten (klikgebitten).

 • Sinds 2014 is hij actief bij het vervaardigen van protheses, welke digitaal worden vervaardigd.

 • Is in 2016 uitgeroepen tot de meest succesvolle KPT-er op het gebied van digitale protheses.

 • Op dinsdag vervaardigt hij de protheses bij ons in de praktijk.

Anne Waelen, gediplomeerd tandartsassistente

 • Werkzaam sinds 1997 en was van 1986-1997 bejaardenverzorgster.

 • Gediplomeerd allround tandartsassistente sinds 1999.

 • In het bezit van EHBO-diploma met AED.

 • Is bekwaam in:

  • het assisteren aan de stoel;
  • het assisteren bij chirurgische en implantologische ingrepen;
  • het uitvoeren van alle hygiëne- en sterilisatiewerkzaamheden;
  • het uitvoeren van preventietaken;
  • het maken van röntgenfoto’s;
  • het onderhouden van (collegiale) correspondentie;
  • het uitvoeren van de financiële administratie;
  • het fungeren als gastvrouw bij de receptie.
 • Doet mee aan nascholingsactiviteiten.

 • Was van 1994-2010 bestuurslid van de Speelotheek te Rozenburg.

 • Was als vrijwilligster van 2009-2015 actief in de soccum van de tennisvereniging alhier.

Patricia van Giessen, tandartsassistente

 • Sinds 1991 tandartsassistente.

 • Bij ons werkzaam sinds 2004.

 • In het bezit van EHBO-diploma met AED.

 • Allround tandartsassistente.

 • Is bekwaam in:

  • het assisteren aan de stoel;
  • het assisteren bij chirurgische en implantologische ingrepen;
  • het uitvoeren van alle hygiëne- en sterilisatiewerkzaamheden;
  • het uitvoeren van preventietaken;
  • het maken van röntgenfoto’s;
  • het fungeren als gastvrouw bij de receptie.
 • Doet mee aan nascholingsactiviteiten.

Miranda Schermer, tandartsassistente

 • Allround tandartsassistente sinds 2000.

 • Bij ons werkzaam sinds 2008.

 • In het bezit van EHBO-diploma met AED.

 • Is bekwaam in:

  • het assisteren aan de stoel;
  • het assisteren bij chirurgische en implantologische ingrepen;
  • het uitvoeren van alle hygiëne- en sterilisatiewerkzaamheden;
  • het maken van röntgenfoto’s;
  • het archiveren van (collegiale) correspondentie;
  • het fungeren als gastvrouw bij de receptie.
 • Doet mee aan nascholingsactiviteiten.

Kim Augustijn-van Vliet, tandartsassistente

 • Allround tandartsassistente sinds 2013.

 • Bij ons werkzaam sinds 2013.

 • In het bezit van EHBO-diploma met AED.

 • Is bekwaam in:

  • het assisteren aan de stoel;
  • het uitvoeren van alle hygiëne- en sterilisatiewerkzaamheden;
  • het maken van röntgenfoto’s;
  • het archiveren van (collegiale) correspondentie;
  • het fungeren als gastvrouw bij de receptie.
 • Daarnaast is ze gastouder bij Kinderkoepel te Hellevoetsluis en voorheen werkzaam in het Vlietland ZH.

 • Doet mee aan nascholingsactiviteiten.